• Detta dokument förklarar innebörden av vissa standardvillkor som används i förhållande till ditt Ferratum bank- och sparkonto.

• Denna sammanställning följer av implementeringen inom EU av direktiv 2014/92/EU om betalkonton. Direktivet har till syfte att skapa en standardiserad terminologi för banker avseende de mest representativa tjänsterna som är knutna till betalkonton och att därigenom möjliggöra för konsumenter att förstå och jämföra avgifter hos olika leverantörer.

Term Definition
1 Betalning, debetkort utomlands På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto när konsumenten använder sig av ett Debetkort utomlands. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.
2 Betalning, giro På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av girotjänst.
3* Betalning, internationell överföring, icke-SEPA-betalning* På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land utan att använda sig av SEPA-betalning.*
4 Betalning, internationell överföring, SEPA-betalning På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land genom SEPA-betalning.
5* Betalning, giro med kuverttjänst* På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro och kuverttjänst.*
6* Betalning, Swish* På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av Swish.*
7* Betalning, till annan bank, SEK-konto* På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank. *
8* Betalning, till samma bank, SEKkonto* På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank.*
9 Kontantuttag Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto.
10 Kontantuttag utomlands Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto i utlandet.
11* Stående överföring, till konto i annan bank* På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank.*
12 Stående överföring, till konto i samma bank På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank.
13 Tillhandahållande av debetkort Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens konto. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.
14 Tillhandahållande av konto Kontohållaren tillhandahåller kontot för användning av konsumenten.

*Observera att banken inte erbjuder följande tjänster:

• Betalningar av gränsöverskridande transaktion, utan SEPA-betalning, under nr.3*

• Betalningar med kuverttjänster, under nr. 5*

• Betalningar med Swish, under nr. 6*

• Betalning, till annan bank, SEK-konto, under nr. 7*

• Betalning, till samma bank, SEK-konto, under nr. 8*

• Stående överföring, till konto i annan bank, under nr. 11*

  Download PDF

Kontohållarens namn: Ferratum Bank Plc.

Kontonamn: Ferratum Transaktionskonto

Datum: 31.10.2019

• Detta dokument syftar till att informera er om de avgifter som debiteras vid användningen av de mest representativa tjänsterna som är knutna till ditt betalkonto. Informationen underlättar för dig som konsument att jämföra mellan förekommande avgifter på marknaden.

• Avgifter kan även komma att debiteras för andra tjänster knutna till betalkontot som inte listas här. Fullständig information om förekommande avgifter går att finna ”i bankens allmänna villkor.

• En ordlista för de termer som används i detta dokument finns att tillgå kostnadsfritt.

Tjänst Avgift
Allmänna kontotjänster
Tillhandahållande av konto Ingen avgift
Betalningar (exklusive korttjänster)
Betalning, debetkort utomlands Ingen avgift
Betalning, giro No FeeIngen avgift
Betalning, internationell överföring
SEPA-betalning No FeeIngen avgift
Stående överföring, till konto i samma bank No FeeIngen avgift
Korttjänster och kontantuttag
Tillhandahållande av debetkort No FeeIngen avgift
Kontantuttag efter fjärde uttaget 2.99 EUR
Kontantuttag utomlands efter fjärde uttaget 2.99 EUR
  Download PDF