World Happiness Report är en årlig rapport som rankar 155 länder enligt deras nivåer av lycka. Rapporten använder undersökningssvar på subjektiva frågor som rör inkomst, socialt stöd, samhället, individuell frihet och korruptionsnivåer, bland annat, för att bedöma en nations nivå av lycka.


Sedan den första World Happiness Report genomfördes år 2012, har länderna inom Norden – Sverige, Finland, Danmark, Norge, och Island – alla rankat i topp tio. I år, rankades Norge på första plats före Danmark på andra plats, som tidigare hade innehaft topplaceringen de senaste tre åren.

Så vad är det med de nordiska länderna och varför rankar de så högt i dessa undersökningar om lycka? I korthet har de nordiska länderna ett pålitligt socialt stödsystem och förknippas vanligtvis med bra sjukvård, jämlikhet, bra utbildning, demokrati, säkerhet och trygghet, och låga nivåer av korruption inom näringslivet och regeringen.

En annan viktig komponent som bidrar till den övergripande lyckan hos de i de nordiska länderna är tillit.


Tillit är allt

När man talar om tillit inom de nordiska länderna, hänvisar detta till grannförtroende, och förtroende för myndigheter. The Prosperity Index som publicerades år 2010 visade faktiskt att 74 procent av norrmän, 64 procent av danskar, 60 procent av finländare och 56 procent av svenskar tror att man kan lita på folk.

Till det sa Andreas Bergh, ekonom vid Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning, att det finns en “utbredd tro hos befolkningen att man kan lita på de flesta, och att de flesta personer går att lita på hänvisar till saker som att hålla sig till avtal och överenskommelser, handla som de säger att de ska handla, bete sig på ett ärligt sätt och, naturligtvis, bete sig på ett trovärdigt sätt, så att du litar på folk och de är trovärdiga i gengäld.”


Så, vad exakt är tillit?

Merriam Websters ordbok definierar tillit som:

1. Tryggt förtroende i karaktären, förmågan, styrkan eller sanning hos någon eller något: en i vilken förtroende placeras 2. Beroendet på något framtida eller eventuellt: hopp: tillit till framtida betalning för levererad egendom (som varor): möbler köpta på kredit

3. En andel i en fastighet som innehas av en person till förmån för en annan: en combination av företag eller bolag bildade genom ett juridiskt avtal; speciellt: ett som minskar eller hotar att minska konkurrens

Med andra ord kan tillit beskrivas som en känsla av trygghet med tron att någon eller någonting är pålitligt och ärligt.


Sätta det på prov

Under 2013 genomförde Reader's Digest ett globalt socialt experiment i form av ett “plånbokstest” som utfördes i 16 större städer världen över. I experimentet ”tappades” en plånbok – komplett med ett namn och mobilnummer, ett familjefoto, visitkort och motsvarande runt 500 kr – på en allmän plats för att se om plånboken skulle återlämnas.

Finlands huvudstad, Helsingfors, som för övrigt var det enda nordiska land i detta experiment, kom på första plats där 11 av 12 plånböcker återlämnades.


Barnvagnar med spädbarn på gatan

Ett annat exempel på tillit återfinns i de många historier på nätet skrivna av besökare eller utvandrare som för första gången anländer till Norden och blir chockade av att se barn i barnvagnar som lämnas utanför en butik eller ett café medan föräldern går in för att njuta av en kaffe eller ett bakverk.

För besökare eller nyanlända, är denna nivå av tilltro och social sammanhållning svår att begripa och bli bekväm med. Men i Norden är detta ett till exempel på den typ av tillit som genomsyrar samhället.


Transparens

Nära kopplat till tillit är transparens.

Sedan 1996 har Transparency International (TI) publicerat Korruptionsindex där länder årligen rankas efter deras upplevda nivåer av korruption från den forskning de utför. Länderna rankas utifrån en poängskala, där låga nivåer av korruption innebär att ett land rankas högt på listan.

År 2016, av de 176 länder som bedömdes, kom Danmark på delad första plats med Nya Zeeland, följt av Finland och Sverige på andra respektive tredje plats och Norge på delad femte plats med Singapore.


Vem berättar sanningen?

Den årliga Trust Barometer som genomförs av den globala PR-byrån Edelman visade att under 2013, av de 31 000 respondenterna som deltog från 26 marknader över hela världen, var det bara 18 procent som sa att de litade på att företagsledare är ärliga. Medan ovanstående statistik är häpnadsväckande, blir det oroväckande av det faktum att siffran bara är marginellt bättre än de 13 procent som sa att de litade på myndighetsutövare.

I ett inlägg publicerat på ScienceNordic, Bo Rothstein, en svensk statsvetare och professor vid Oxford University, som har genomfört forskning om socialt kapital och hur samhällen och regeringen påverkar människors förtroende i varandra, förklarade att när vi litar på rättsväsendet och poliser, litar vi även på varandra mer.


Tillit inom affärslivet förenklar affärer

När det kommer till att göra affärer, är det ganska självklart att när båda parter litar på varandra blir det enklare då man vet att alla affärer görs på ett sätt som gynnar alla parter.

Med en gemensam värdering i tillit, finns det samarbete och överenskommelse att en part inte kommer att försöka “överträffa” eller “underminera” den andra parten. Här är transparens och tillit tydligt att se.

Som den nobelpristagande nationalekonomen Kenneth Arrow sa år 1972, “Praktiskt taget alla kommersiella transaktioner har inom sig ett element av förtroende, definitivt varje transaktion som genomförs över en tidsperiod. Det kan rimligtvis hävdas att en stor del av den ekonomiska underutvecklingen i världen kan förklaras av bristen på ömsesidigt förtroende.”

Naturligtvis har tillit även en positiv påverkan på ett företags kunder. Inc.com-journalisten Lou Dubois skrev 2010 artikeln 'How To Build A Corporate Culture of Trust', “När tillit finns mellan anställda och ledningen, och ännu viktigare, med kunder, kommer företaget frodas.”

Dubois skriver även, “Behovet att bygga och odla hållbara relationer är avgörande inte bara för framgång utan även överlevnad. Hållbara relationer byggs upp över tid genom att vinna förtroende. Och medan de flesta andra delar av verksamheten kräver mätning, är förtroende svårt att mäta. Däremot kan effekterna av ett bristande förtroende vara tydliga (missnöjda kunder, förlorade affärer), och i längden väldigt kostsamt för din verksamhet.”

I samma artikel säger Charles H. Green, grundare och VD av ett rådgivande bolag i USA som fokuserar på förtoende, “En organisation som har en hög kulturell nivå av förtroende måste uppföra sig på ett trovärdigt sätt, men också vara riktigt bra på att lita på andra”.


Tillit som resurs för ekonomin

Tidigare i år, producerade det Nordiska ministerrådet en rapport med titeln ‘Trust – The Nordic Gold’ som sade, “I ekonomiska termer reducerar social tillit transaktionskostnader i ekonomin, det vill säga kostnader förknippade med att säkerställa att ett avtal uppfylls”. Forskningen tyder på att en hög grad av social tillit kanske är den viktigaste resursen för ett samhälles ekonomi.

Rachel Botsman, en australisk forskare som undervisar vid University of Oxford, berättade för EUobserver “De nordiska länderna förstår att tillit är en valuta som kan ha enorma ekonomiska, politiska och sociala fördelar.”

Som det framgår av World Happiness Report tenderar länder med höga nivåer av tillit ha en högre livskvalitet. Tillit och tillförlitlighet är tecken på ett välfungerande samhälle både i våra personliga liv och i vårt arbetsliv.


Så, vem litar du på?

I 2017 års undersökning Trust In Media genomförd av Europeiska radio- och TV-unionen (EBU) framgick det att Danmark, Sverige, och Finland var tre av topp fem länder som sa att de litade på traditionell TV, radio och tryckta medier i Europa.

Roberto Suarez, som leder EBU:s enhet för medieforskning, sa, “Det är uppmuntrande att människors tilltro till etermedia är så högt i Norden och dessutom växer runtom i Europa”. Suarez fortsätter “I denna ’post-truth’ värld, är det uppmuntrande att se att allmänheten kan skilja mellan konkurrerande nyhetskällor och har valt att lita på mer traditionella medier.”

En studie som genomfördes 2013 på mer än 2 000 personer, på uppdrag av Yorkshire Building Society Trust i Storbritannien, fann att mindre än hälften av respondenterna litade på sina grannar. Mer än en fjärdedel av respondenterna sa att de inte ens visste vem deras granne var.

I samma undersökning sa en av tio att de var misstänksamma mot nya personer som flyttar in i deras grannskap, och 14 procent sa att de hade mindre förtroende för människor från utanför deras egna samhällen.

I USA genomförde Pew Research Center en liknande undersökning 2015 vars resultat visade att drygt hälften av amerikanarna (52 %) sa att de litar på alla eller de flesta av sina grannar.

Så, vilka litar du på och vad är din nivå av tillit till media och dina grannar?


Vem skulle du lita på med dina pengar?

Tänk på hur du ser på försäkringsbolag och banker. Hur bestämmer du vilket bolag eller bank som är rätt för dig? Är det samma som dina familjemedlemmar använder? Är det baserat på recensioner online? En väns rekommendation?

Oavsett vilka kriterier du använder för att välja, är det inte ett beslut att ta lätt på. Trots allt, du ska anförtro dina tillgångar till en tredje part.

Enligt en IBM-undersökning som genomfördes 2015, sa endast 43 procent av konsumenter i USA att de litar på försäkringsindustrin i allmänhet. När det gäller bankverksamhet visade en annan amerikansk undersökning att 64 procent av respondenterna sa att deras primära bank har en bra image och rykte. Men bara 37 procent sa att banker är generellt trovärdiga.

Intressant nog svarade enbart 52 procent av respondenterna att de var “mycket kunniga” om de avgifter deras bank debiterar. Därigenom litar kunder helt enkelt på att deras bank kommer att "göra rätt".

Ferratum Group, en ledande internationell pionjär inom finansiell teknik och mobil utlåning, grundades 2005 i Helsingfors, Finland. Nordiska värderingar som tillit, ärlighet, tillförlitlighet och hållbarhet, finns i hjärtat av vår verksamhet.

Ferratum Bank p.l.c., ett kreditinstitut licensierat av Malta Financial Services Authority att tillhandhålla en mängd banktjänster till sina kunder, är ett dotterbolag till Ferratum Group. Ferratum Bank p.l.c. innehar en europeisk kreditinstitutslicens som gör det möjligt för FerratumBank att bedriva affärer som kräver en banklicens i alla europeiska medlemsstater.

På FerratumBank tror vi på att en transaktion är mer än bara en finansiell transaktion – det är ett ömsesidigt utbyte byggd på tillit. För att citera Kenneth Arrow igen, “Praktiskt taget alla kommersiella transaktioner har inom sig ett element av förtroende, definitivt varje transaktion som genomförs över en tidsperiod”.


Samhällsinriktade

Vi vill alla känna oss säkra, känna gemenskap i ett samhälle, och vara en del av ett system som vi kan lita på. Människor i Norden är villiga att betala högre skatter för att stödja statliga sociala tjänster eftersom de har förtroende att övriga medborgare inte kommer att missbruka systemet. I det tidigare nämnda inlägget publicerat på ScienceNordic, säger Bo Rothstein, “Vi finner ett starkt samband mellan en låg grad av korruption och en hög grad av förtroende”.

Gällande socialtjänster i de nordiska länderna, sa Rothstein i en vetenskaplig artikel för SSRN “det är uppenbart att de länder som får högst poäng i social tillit även rankar högst på ekonomisk jämställdhet, nämligen Norden, Nederländerna och Kanada. För det andra är detta länderna som har lagt ner mycket arbete i att skapa lika möjligheter, inte minst vad gäller deras politik för allmän utbildning, sjukvård, arbetsmarknadsmöjligheter och (mer nyligen) jämställdhet mellan könen.”

Publicerat i Arbeidsliv i Norden, säger Helge Skirbekk från Lovisenberg diakonale høgskole; “Tilltro skapade inte välfärdsstaten, men välfärdsstaten kunde inte existera utan tilltro. Du kan inte ha en välfärdsstat om du inte litar på att samhälleliga institutioner fungerar, att politiker inte är korrupta och att det finns ett fungerande rättssystem.”

Publicerat i samma journal, säger Sigrun Aasland från Agenda, en ledande tankesmedja i Norge, “Tillit innebär att vi känner oss säkrare, att sociala relationer blir enklare och vi använder oss av samhälleliga institutioner. Men det kommer inte ur ingenstans, det är resultatet av bra politik. Vi behöver gemensamma mötesplatser och vi måste känna att vi har lika möjligheter. Tillit måste användas och kan inte ta slut. Vi har mycket tillit, men det måste användas”.

På FerratumBank tror vi på tillit och transparens. Vad du ser är vad du får.

Bloggartiklar är inte juridisk information och bör inte ses som juridisk rådgivning. Du bör se över våra juridiska dokument och prislista för specifik information. Om du har några frågor kan du kontakta vår kundtjänst på kundservice@ferratumbank.se