Sedan World Happiness Report startade 2012 har länderna i Norden – Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island – alla hamnat bland de tio bästa.

World Happiness Report använder undersökningssvar på subjektiva frågor om inkomst, samhällsstöd, samhälle, personlig frihet och korruptionsnivå för att bestämma en nations lycka.


Är det något i vattnet?

Så, vad är det då med länderna i Norden som gör att de rankas så högt i lyckorapporter?

I korthet har de nordiska länderna solida sociala stödsystem och är vanligtvis förknippade med god hälso- och sjukvård, jämlikhet, god utbildning, demokrati, trygghet och låga nivåer av korruption i näringslivet och regeringen.

En viktig faktor här är tillit.


Lita på din granne

År 2010 visade välståndsindexrapporten att 74 procent av norrmän, 64 procent av danskarna, 60 procent av finländarna och 56 procent av svenskarna litar på andra människor.

Andreas Bergh, ekonom vid Lunds Universitet och Forskningsinstitutet för industriell ekonomi, säger att i Norden finns en "utbredd tro på befolkningen att man kan lita på de allra flesta, och det faktum att de flesta är pålitliga gäller sådant som att lyda avtal, agera som de säger att de agerar, uppträder på ett ärligt sätt och självklart uppför sig på ett trovärdigt sätt".En del av något större

Människor i Norden är villiga att betala högre skatter för att stödja statliga sociala tjänster eftersom de tror att deras medborgare inte kommer att missbruka systemet. Återigen, tillit.

Om socialtjänsten i Norden sade Bo Rothstein, en svensk politiker och professor vid Oxfords universitet, i en avhandling för SSRN "det är uppenbart att de länder som rankas högst för social tillit också rankas högst för ekonomisk jämlikhet, nämligen Norden, Nederländerna och Kanada".

I tidningen Nordic Labour Journal skriver Sigrun Aasland från den norska tankesmedjan Agenda "Förtroende betyder att vi känner oss tryggare, sociala relationer blir enklare och vi använder oss av sociala institutioner. Men det kommer inte gratis, det är resultatet av god politik. Vi måste ha gemensamma mötesplatser och vi behöver känna att vi har lika möjligheter. Tillit måste man förtjäna och det får inte ta slut. Vi har mycket av förtroende, men det måste användas".


Hålla det man lovar

Nordiska värderingar som förtroende, ärlighet, tillförlitlighet och hållbarhet är grundvärderingar för Ferratum Group, en ledande internationell pionjär inom finansteknik och mobilbank, grundat i Helsingfors, Finland.

På Ferratum tror vi att en transaktion är mer än bara en finansiell transaktion – det är ett ömsesidigt utbyte byggt på tillit.

Låt oss göra det tillsammans.Bloggartiklar är inte juridisk information och bör inte ses som juridisk rådgivning. Du bör se över våra juridiska dokument och prislista för specifik information. Om du har några frågor kan du kontakta vår kundtjänst på kundservice@ferratumbank.se