Inuti dig bor ett levande liv: ett liv som gör dig exalterad, ett liv som vill se dagens ljus, ett liv där du kan vara dig själv och följa dina drömmar.


För många år sedan brukade det vara så tydligt – du visste vad du ville ha, du visste vem du var. Men någonstans på vägen blev allt täckt av ett dammlager, dolt tills du förlorade det helt och hållet.

Men det är inte förlorat. Det är fortfarande med dig.

Med ett nytt år kommer en chans att dra en linje i sanden för att reflektera, återupptäcka och återkoppla.


Återupptäcka

Att vara ditt autentiska jag handlar egentligen om att upptäcka dig själv. Det börjar med att du frågar dig själv vad du vill i livet, vad du alltid har drömt om att göra, vad du gillar att göra, vad som ger dig energi och när du känner dig mest autentisk.

Vad ser du fram emot mest av allt? Kanske är det att resa ut i världen, att skriva en bok, att ta matlagningskurser, gå tillbaka till skolan, att jobba med hantverk. Oavsett vad det är, är det dags att reflektera och återkoppla.

Så, hur gör du det?


Reflekterande och återkoppling

Ett av de mest kraftfulla verktygen för att hjälpa dig att återkoppla med dig själv är en övning som heter Reflected Best Self.

Denna övning används i positiva psykologi program runt om i världen och hjälper dig att identifiera dina kunskaper och styrkor och visa dig hur och när du är bäst, samt ge dig värdefull information om hur andra ser dig, vilket ofta inte är på samma sätt som vi ser oss själva.

Reflected Best Self-övningen utförs i tre steg.


Nå ut

Välj först ut en mängd olika människor som sträcker sig från familj, vänner och kollegor till nuvarande och tidigare chefer och be dem via e-post att ge dig tre berättelser om när du, i deras ögon, visade dina bästa sidor och vad ditt positiva bidrag var i varje berättelse.

Kontakta omkring 20 personer med målet att ta emot ett dussin svar. Var noga med att ange en tidsfrist för svaren, till exempel två veckor.


Samla ihop dina svar

Samla ihop dina svar och sätt dem i ett kalkylblad. Detta hjälper dig att analysera svaren och, viktigare, känna igen mönster.

När du börjar granska svaren kommer du genast att se gemensamma teman och du kommer att kunna identifiera dina färdigheter, styrkor och kvaliteter.

Det kan vara överraskande att upptäcka människorna i ditt yrkesliv ser dig som de i ditt privatliv. Dessutom kan du också se att du använder samma färdigheter och uppför dig på samma sätt både i ditt yrkes- och privatliv.


Skapa ditt självporträtt

Med insamlade svar, teman och mönster som identifierats är det dags att sätta ihop ditt självporträtt.

Sammanfatta dina observationer med 1500 - 2000 ord. Vilka kopplingar har du kunnat göra? Vilka paralleller och mönster kan du se? Vilka är de gemensamma temana, privata och professionella? Vilka karaktärsdrag visar du upp från din bästa sida, och vad gjorde du?

Många säger att slutresultatet av deras självporträtt liknar en ritning av deras autentiska jag.


Nästa steg

Nu är det dags att använda dessa insikter och (åter)upptäcka och låta dem fungera som din kompass. Hur kan du utnyttja dessa färdigheter och egenskaper? Kan du använda dessa insikter för att omorganisera ditt arbetsliv? Hur kan du vara den här personen varje dag? Vilka privata och professionella situationer låter dig vara så här hela tiden?

På FerratumBank tror vi på att uppmuntra människor att följa de saker i livet som betyder mest. Vårt mål är att göra det möjligt för människor att inspirera människor och hjälpa dem att leva det liv de vill leva.

Det är dags att vara ditt bästa jag.

Bloggartiklar är inte juridisk information och bör inte ses som juridisk rådgivning. Du bör se över våra juridiska dokument och prislista för specifik information. Om du har några frågor kan du kontakta vår kundtjänst på kundservice@ferratumbank.se