• Følgende dokument utstedes av Ferratum Bank p.l.c. til deres kunder i samsvar med relevante bestemmelser i Forskriftene vedrørende kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner (betalingskontoer), juridisk merknad 411 fra 2016, med tilhørende endringer ved juridiske merknader 324 og 354 fra 2018.”

• Dette dokumentet inneholder og forklarer betydningen av standardvilkårene som gjelder for din brukskonto og sparekonto hos Ferratum. Dette følger av implementeringen, innenfor EUs territorium, av Direktiv 2014/92/EU vedrørende betalingskontoer, og dets formål er å sikre at alle banker konsekvent benytter samme språk, slik at kundene kan sammenligne opplysninger angående gebyrer mellom de forskjellige leverandørene.

Vilkår Definisjon
1 Opprettholdelse av kontoen Kontoleverandøren administrerer kontoen som kunden bruker.
2* Abonnement og fornyelse av banktjenester via internett, mobil og telefon* Kontoleverandøren gir brukeren adgang til banktjenester via internett, mobil eller telefon.*
3 Forespørsel om utdrag Brukeren ber om bankutdrag, i papirform eller en annen holdbar form, over de som betalingstjenesteyteren er lovpålagt å sende.
4 Kontantuttak eller innskudd Brukeren ber om å sette inn eller ta ut kontanter fra en konto.
5 Løpende ordre Kontoleverandøren utfører alminnelige overføringer, etter instruksjoner fra brukeren, av et fastsatt pengebeløp fra brukerens konto til en annen konto.
6 Utstedelse og fornyelse av debetkort Kontoleverandøren utsteder et betalingskort tilknyttet brukerens konto, som gjør at brukeren kan ta ut penger og betale både lokalt, utenlands og online. Beløpet for hver overføring som utføres med kortet, blir trukket direkte og i sin helhet fra brukerens konto.
7* Utstedelse og fornyelse av kredittkort* Kontoleverandøren utsteder et betalingskort tilknyttet brukerens betalingskonto. Det totale beløpet for overføringene som utføres med kortet i løpet av en avtalt tidsperiode, blir trukket enten i sin helhet eller delvis fra brukerens betalingskonto på en avtalt dato. En kredittavtale mellom leverandøren og brukeren avgjør hvorvidt det vil det tilkomme renter for lånet.*
8* Betaling med et internasjonalt debet- eller kredittkort* Kontoleverandøren gir brukeren muligheten til å betale ved hjelp av internasjonalt debet- eller kredittkort.*
9* Betaling med et lokalt debet- eller kredittkort* Kontoleverandøren gir brukeren muligheten til å utføre lokale betalinger ved hjelp av lokalt debet- eller kredittkort.*
10 Erstatning av kort Brukeren søker om nytt kort dersom kortet mistes, blir stjålet eller skadet.
11* Innskudd og innkassering av sjekk* Brukeren fremviser en sjekk, enten lokal eller internasjonal, for innskudd eller innkassering.*
12* Å stanse en sjekk* Brukeren ber kontoleverandøren om å stanse innkassering av en sjekk som er utstedt av samme bruker.*
13 Å sende penger i euro til en annen konto innenfor SEPA- området Kontoleverandøren overfører penger i euro etter forespørsel fra brukeren, fra brukerens konto til en annen konto innenfor SEPA-området.
14* Å sende penger i annen valuta til en annen konto Kontoleverandøren overfører penger i en annen valuta enn euro, etter forespørsel fra brukeren, fra brukerens konto til en annen konto.*
15 Mottak av penger - euro Brukeren mottar penger i euro fra en euro-konto.
16* Mottak av penger - annen valuta Brukeren mottar penger i en annen valuta enn euro fra en ikke-euro-konto.*
17* Kassekredittavtale* Kontoleverandøren og brukeren blir på forhånd enige om at brukeren kan låne penger når det ikke er igjen penger på kontoen. Avtalen fastsetter et høyeste beløp som kan lånes, samt hvorvidt brukeren skal betale gebyrer og renter.*
18* Direkte debitering* Brukeren gir en annen person (mottakeren) tillatelse til å be kontoleverandøren om å overføre penger fra brukerens konto til denne mottakeren. Kontoleverandøren vil da overføre penger til mottakeren på en dato eller datoer som brukeren og mottakeren blir enige om. Beløpet kan variere.*

*Vennligst merk at følgende tjenester ikke tilbys av banken:

• Abonnement og fornyelse av nett- og telefonbanktjenester, under nr. 2*

• Utstedelse og fornyelse av kredittkort, under nr. 7*

• Utførelse av betaling med et internasjonalt kredittkort, under nr. 8*

• Utførelse av betaling med et lokalt kredittkort, under nr. 9*

• Innskudd og innkassering av sjekk, under nr. 11*

• Stans av sjekk, under nr. 12*

• Sende penger i en annen valuta enn EUR til enannen konto, under nr. 14*

• Motta penger i en annen valuta enn EUR, under nr. 16*

• Kassekredittavtale, under nr. 17*

• Direkte debitering, under nr. 18*

  Download PDF

Kontoleverandørens navn: Ferratum Bank Plc.

Kontoens navn: Brukskonto

Sist oppdatert: 10.01.2019

• Følgende dokument utstedes av Ferratum Bank p.l.c. til deres kunder i samsvar med relevante bestemmelser i Forskriftene vedrørende kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner (betalingskontoer), juridisk merknad 411 fra 2016, med tilhørende endringer ved juridiske merknader 324 og 354 fra 2018.”

• Dette dokumentet gir deg informasjon om gebyrene for bruk av hovedtjenestene tilknyttet betalingskontoen. Det vil gjøre det lettere for deg å sammenligne disse gebyrene med tilsvarende gebyrer for andre kontoer.

• Gebyrene kan også gjelde ved bruk av tjenester forbundet med kontoer som ikke er nevnt her. Fullstendig informasjon er tilgjengelig i [oppgi navn på relevante dokumenter både før kontrakten og relatert til kontrakten].

• En kostnadsfri ordliste over terminologien som blir brukt i dette dokumentet, er tilgjengelig.

Tjenester Gebyrer
Generelle kontortjenester
Opprettholdelse av kontoen Ingen gebyr
Betalinger (ikke inkludert kort)
Å sende penger i euro til en annen konto innenfor SEPA- området Intet gebyr
Mottak av penger - euro Intet gebyr
Kort og kontanter
Utstedelse og fornyelse av debetkort Intet gebyr
Kontantuttak etter 4 ganger 2.99 EUR
Erstatning av kort 5 EUR
Overføringskonflikt (hvis kunden er ansvarlig) 25 EUR
Innvilget kontokreditt og relaterte tjenester
N/A N/A
Andre tjenester
Utskrevet kontoutdrag 10 EUR
  Download PDF